Vincent BrouwerReferentie

Uit een door CIZ uitgevoerd marktonderzoek is gebleken de oplossingen van AddVueConnect het beste aansluiten bij de ambities van CIZ op het gebied van Contract- en Leveranciersmanagement.

Jeroen SterkReferentie

Met de decentralisatie van de Wmo en Jeugd naar gemeenten heeft er een belangrijke verschuiving plaatsgevonden binnen het sociaal domein. Nu we ruim drie jaar verder zijn, blijkt er een … Read More