Hoe brengt UWV het sociaal domein onder regie?

AddVueConnectNieuws

Het UWV Werkbedrijf is een belangrijke uitbesteder binnen het sociaal domein. Jaarlijks worden vele duizenden opdrachten verstrekt aan de markt.  Het verhogen van de resultaten, de kwaliteit en de flexibiliteit enerzijds en het verlagen van de kosten anderzijds, zijn de belangrijkste doelstellingen  voor het Werkbedrijf.

Aan het woord is Jacques van Willigen, manager Bedrijfsvoering bij UWV Werkbedrijf. Hij legt in onderstaand artikel uit hoe bij UWV professionalisering van contractmanagement en inzet van slimme AddVue technologie dit mogelijk maken.

Lees hier hoe UWV Werkbedrijf regie voert binnen het sociaal domein

Deel het bericht op social media: