Jeroen SterkReferentie

Met de decentralisatie van de Wmo en Jeugd naar gemeenten heeft er een belangrijke verschuiving plaatsgevonden binnen het sociaal domein. Nu we ruim drie jaar verder zijn, blijkt er een enorme variatie te zijn in de wijze waarop wordt gestuurd op overeenkomsten en gemaakte afspraken. Daarnaast is ook de variatie in de contracten met de zorgverzekeraars de afgelopen jaren toegenomen. Dit heeft er toe geleid dat de coördinatie inspanningen op het gebied van contract-management hoog zijn geworden voor de Parnassia Groep en tevens aanleiding om het relatie – en contractmanagement verder te professionaliseren.

Na een pilotperiode van één jaar heeft Parnassia Groep besloten om voor het contractmanagement met gemeenten en verzekeraars te kiezen voor AddVueConnect. Door de pro-actieve en transparante werkwijze van AddVueConnect  wordt de dialoog op het gebied van prestaties en risico’s verbeterd, met als uiteindelijke doel het realiseren van een hogere klantwaarde tegen significant lagere beheerskosten.

Deel het bericht op social media: