Referenties

Voor het managen van grote landelijke aanbestedingen op het gebied van re-integratiediensten en scholingsdiensten maakt UWV Werkbedrijf gebruik van AddVueConnect.

Inmiddels wordt het contract- en leveranciersmanagement van meer dan 3.000 leveranciers en 5.000 overeenkomsten via AddVueConnect uitgevoerd. 1.000 leveranciers hebben ook zelf toegang tot AddVueConnect voor het uitwisselen van informatie.

Orderinformatie wordt gedeeld. Geautomatiseerde prestatiebeoordeling, dashboarding en benchmarking vinden in AddVueConnect plaats. 

Met de decentralisatie van de Wmo en Jeugd naar gemeenten heeft er een belangrijke verschuiving plaatsgevonden binnen het sociaal domein. Er blijkt echter een enorme variatie te zijn in de wijze waarop contracten door gemeenten worden beheerd en gemanaged. Dit heeft er toe geleid dat de coördinatie-inspanningen op het gebied van contractmanagement enorm zijn.

De complexiteit van contractmanagement wordt dankzij de proactieve en transparante werkwijze van AddVueConnect sterk gereduceerd. Daarbij kun je in het programma zowel contracten van opdrachtgevers als van onderaannemers beheren. Door vanuit een ketenperspectief te werken, realiseert Parnassia Groep een hogere klantwaarde tegen significant lagere beheerskosten.

Al sinds haar oprichting in 1860 heeft zorgverzekeraar Eno aandacht voor mensen en hun gezondheid. Eno wil elke dag een wezenlijke bijdrage leveren aan het leven van haar leden. Zij doet dat door hen nu en in de toekomst te verzekeren van gepaste, betaalbare en toegankelijke zorg. Eno inspireert en faciliteert in het streven naar een optimale gezondheid.

Goed functionerende leveranciers dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren van deze ambities. Voor de verdere professionalisering van contractbeheer en contractmanagement heeft Eno gekozen voor de innovatieve software van AddVueConnect.

Servicecentrum Drechtsteden heeft onderzoek gedaan naar de meest geschikte oplossing voor contract- en leveranciersmanagement. Uit dit onderzoek is gebleken dat AddVueConnect verreweg de beste oplossingen biedt om contract- en leveranciersmanagement vergaand te professionaliseren.

Ook is vastgesteld dat met AddVueConnect de door Drechtsteden omarmde ©CATS CM-methodiek voor contractmanagement krachtig wordt ondersteund. AddVueConnect geeft tevens invulling aan de essentials van ©CATS CM.

Met AddVueConnect worden zowel contracten van opdrachtgevers als diens leveranciers beheerd en gemanaged.

Uit een door CIZ uitgevoerd marktonderzoek is gebleken dat de oplossingen van AddVueConnect het beste aansluiten bij de ambities van CIZ op het gebied van contract- en leveranciersmanagement. Bovendien voldoet AddVueConnect aan de eisen die door de accountant zijn gesteld op het gebied van compliance en governance.

×

Hallo!

Klik op mij om te chatten via Whatsapp of stuur een mailtje naar vincent.brouwer@addvue.com.

× Kunnen wij u ergens mee helpen?