Workshops en trainingen op maat

AddVueConnect biedt gebruiksvriendelijke ondersteuning voor uw processen. U kunt geheel zelfstandig aan de slag. Eventuele vragen worden beantwoord door de uitgebreide helpfunctie binnen AddVueConnect.

Toch kan het zijn dat ondersteuning gewenst is. Wellicht is er binnen uw organisatie nog niet eerder gewerkt met vergelijkbare programma’s of de kennis en knowhow rond regievoering is nog onvoldoende aanwezig. De AddVue Academy biedt hiervoor workshops en trainingen aan op locatie die aansluiten op uw situatie en werkwijze.

AddVueConnect Gebruikerstrainingen

In deze training wordt uitgebreid stilgestaan bij de vele functionaliteiten van AddVueConnect. Tevens komt aan de orde hoe prestatie- en risicogericht gericht werken leidt tot het creëren van toegevoegde waarde voor uw organisatie. Onze trainingen zijn gebaseerd op uw dagelijkse praktijk. U kunt na de training direct aan de slag..

Workshop AddVueConnect Support

Deze workshop bevat een brede uitleg en praktische training over de implementatie en het configuratiebeheer van AddVueConnect. Aan de orde komt onder meer: het gebruikersbeheer, de uitgebreide rechten- en rollenstructuur, het aanmaken van veilige werkomgevingen en master data management. Na afloop zijn de deelnemers in staat om alle AddVueConnect-gebruikers optimaal te ondersteunen.