2 februari 2021

Contractmanagement in tijden van corona

cytonn-photography-GJao3ZTX9gU-unsplash

In het najaar van 2020 heeft consultancybureau #SupplyValue onderzoek gedaan naar de inkooptrends in 2021 (download via: https://supplyvalue.nl/kennis-methoden/publicaties/).

Als onderdeel van het onderzoek is ook is gevraagd om aan te geven welke thema’s binnen de inkoopfunctie als gevolg van de coronacrisis een andere invulling zullen krijgen.

De ca. 400 respondenten van het onderzoek kwamen tot de volgende top-drie:
1: Risicomanagement;
2: Partnerships;
3: Inkoopprocessen.

Een risico is een gebeurtenis die een negatief of positief effect heeft op het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Risico’s ontstaan door wijzigingen in externe of interne factoren (risico oorzaken) en vragen voortdurende aandacht. Immers, onder invloed van wijzigende omstandigheden, zullen ook de aard en impact van risico’s wijzigen.

Binnen het vakgebied van de contractmanager neemt risicomanagement een steeds belangrijker plaats in. Niet alleen omdat het management meer aandacht heeft voor risicomanagement. Ook omdat primaire bedrijfsprocessen steeds vaker worden uitgevoerd door externe dienstverleners.  De coronacrisis heeft er verder toe bijgedragen dat er meer aandacht is gekomen voor professioneel risicomanagement.

De tweede trend van het onderzoek – het ontwikkelen van partnerships –  sluit goed aan op deze ontwikkeling.  Organisaties zijn zich bewust van het feit dat oude samenwerkingsvormen niet meer werken. Opdrachtgevers en opdrachtnemers staan niet meer tegenover elkaar, maar moderne uitbestedingen vragen juist om verbinding. Het gaat uiteindelijk om het creëren van waarde, met oog voor wederzijdse belangen. Het contract is een vertrekpunt waarbij partijen moeten meebewegen in de dynamische omgevingen waarin zij opereren.

Dit leidt ertoe dat het proces contract- en leveranciersmanagement een kerncompetentie voor organisaties is geworden. Professionalisering en samenwerking zijn noodzakelijk om de afhankelijkheid t.o.v. leveranciers in goede banen te leiden en de kwaliteit en continuïteit van organisatie te waarborgen. Transparante samenwerking en kennisdeling leidt tot inzicht en vanuit dit inzicht voeren partijen de dialoog over hun samenwerking, over het realiseren van prestaties en het managen risico’s. Bevindingen worden gedeeld en in gezamenlijkheid beoordeeld en opgelost. En er ontstaan nieuwe kansen door middel van procesverbeteringen en innovaties.

Vanuit deze visie hebben wij AddVue ontwikkeld: de nieuwe generatie contractmanagement software. Met AddVue beschikt u over een dedicated en onafhankelijk platform waarbinnen u uw eigen eco-systemen bouwt voor contractmanagement en regievoering. En binnen uw platform staat onze krachtige productportfolio beschikbaar. Van eenvoudig contractbeheer tot en met complexe uitbestedingen; alle niveaus van contractuele samenwerking kunnen met AddVue worden gemanaged.

Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvende demo. Wij vertellen u graag hoe u meer waarde kunt realiseren met contractmanagement.

Vincent Brouwer
Managing partner

Deel dit artikel
×

Hallo!

Klik op mij om te chatten via Whatsapp of stuur een mailtje naar vincent.brouwer@addvue.com.

× Kunnen wij u ergens mee helpen?