AddVue

Compliance op orde

Compliance betekent voor de contractmanager het beoordelen of contracten blijven voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. Ook is zijn taak te evalueren of de interne regels en procedures van de organisatie zijn nageleefd. Als het toch misgaat, moet de contractmanager kunnen aantonen dat er op gepaste wijze is gehandeld. Zo niet, dan kan dat leiden tot financiële risico’s of continuïteitsrisico’s voor uw organisatie. Ook kunnen er aanzienlijke boetes worden opgelegd, bijvoorbeeld uit hoofde van de GDPR.

Business,,Technology,,Internet,And,Virtual,Reality,Concept,-,Businessman,Pressing
Businessman,Showing,Thumbs,Up,In,Office

Toezichthouders vragen steeds meer aandacht voor compliance. AddVue geeft hier invulling aan. Alle informatie is op één plek beschikbaar. Prestatien en risicomanagement is geïntegreerd en de samenwerking met contractpartijen wordt transparant vormgegeven. Hierdoor is het mogelijk om continue dialoog te voeren over prestaties en risico’s en over de opvolging van verbeteracties en risicomaatregelen. De principes van kwaliteitsmanagement (plan-do-check-act) zijn stevig verankerd in AddVue.

×

Hallo!

Klik op mij om te chatten via Whatsapp of stuur een mailtje naar vincent.brouwer@addvue.com.

× Kunnen wij u ergens mee helpen?