24 september 2019

Een nieuwe kijk op Contract- en Leveranciersmanagement

marten-newhall-uAFjFsMS3YY-unsplash

AddVue is het innovatieve samenwerkingsplatform voor B2B samenwerking en is het resultaat van onze jarenlange ervaring op het gebied van contractmanagement, leveranciersmanagement en regievoering.

Ons motto luidt: ‘Contracten werken niet, mensen werken’. Met AddVue verbinden wij professionals in de keten. Hierdoor ontstaat een uniek platform waarin mensen, techniek en informatie samenkomen en waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan meerwaarde voor organisaties.

Aan de ontwikkeling van AddVue ligt onze visie op Contract- en Leveranciersmanagement ten grondslag. De drie kernwaarden van onze visie zijn:

  • Vertrouwen
  • Transparant en prestatiegericht werken
  • Leren en verbeteren (continuous improvement).

Private en publieke organisaties besteden diensten uit. Uitbestedingsratio’s van 70% en meer zijn tegenwoordig al heel gewoon. En steeds vaker worden ook voor het primaire proces externe partijen ingeschakeld. Hierdoor neemt de afhankelijkheid ten opzichte van deze partijen verder toe.

De complexiteit van uitbestedingen is de laatste jaren verder toegenomen. Dit leidt ertoe dat Contract- en Leveranciersmanagement een kerncompetentie voor organisaties is geworden. Professionalisering is noodzakelijk om de afhankelijkheid t.o.v. leveranciers in goede banen te leiden en de kwaliteit en continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Contract- en Leveranciersmanagers zijn in staat om partijen in de keten te verbinden. Regieprocessen worden door CLM geoptimaliseerd en er wordt gemonitord op prestaties. En als de organisatie risico’s loopt, worden deze risico’s adequaat gemanaged en verantwoord.

In de visie van AddVue is vertrouwen een voorwaarde voor succesvolle samenwerking. Transparant samenwerken hoort daarbij. Transparant samenwerken leidt tot inzicht en vanuit dit inzicht starten partijen de dialoog over hun samenwerking, over prestaties en risico’s. Bevindingen worden gedeeld en in gezamenlijkheid beoordeeld en opgelost. En er ontstaan nieuwe kansen door middel van procesverbeteringen en innovaties.

Oude samenwerkingsvormen blijken niet meer te werken. Opdrachtgevers en opdrachtnemers staan niet meer tegenover elkaar. Moderne contracten vragen juist om verbinding. De wereld is immers te complex geworden om solistisch op te treden. Het gaat uiteindelijk om het creëren van waarde, met oog voor de wederzijdse belangen. Het contract is slechts een vertrekpunt. Partijen moeten meebewegen in de dynamische omgevingen waarin zij opereren.

Vanuit deze visie is AddVue ontwikkeld. De productportfolio van AddVue biedt krachtige modules voor het beheren van contracten tot en met het managen van van omvangrijke en complexe uitbestedingsrelaties: alle niveaus van contractuele samenwerking kunnen met AddVue worden gemanaged.

AddVue biedt nog meer meer mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld data uit bronsystemen eenvoudig en veilig worden gedeeld in ons platform. En de productiegegevens die leveranciers produceren kunnen worden verzameld en geanalyseerd voor betere managementbeslissingen.
Zo wordt er snel en effectief ingespeeld op de dynamische wereld van Contract- en Leveranciersmanager.

Wilt u meer weten over AddVue, neem dan s.v.p. contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Vincent Brouwer
06-53370308

Deel dit artikel
×

Hallo!

Klik op mij om te chatten via Whatsapp of stuur een mailtje naar vincent.brouwer@addvue.com.

× Kunnen wij u ergens mee helpen?