25 november 2019

Regie voeren in het sociaal domein is minder moeilijk dan het lijkt

ian-dooley-DJ7bWa-Gwks-unsplash

Voor gemeenten zijn het aantal contracten en de complexiteit ervan als gevolg van decentralisaties in het sociaal domein sterk toegenomen. Dit stelt hoge eisen aan het vakgebied van de contractmanager. Maar contractmanagement omvat veel meer dan het beheren van contracten en het vastleggen van documenten en afspraken. En hoe complexer en omvangrijker het contract, des te belangrijker is het dat de gemeente investeert in de relatie met zorgaanbieders. In onze visie vormen samenwerking en kennisdeling de sleutel voor succesvolle contractrelaties.

Vanuit deze visie hebben wij AddVue ontwikkeld. Gemeenten beschikken met AddVue over een uniek platform waarmee op eenvoudige wijze een veilig netwerk van (zorg)aanbieders en contracten wordt gecreëerd. Interne maar ook externe gebruikers (bijvoorbeeld accountmanagers) kunnen worden toegelaten tot dit netwerk. Hierdoor worden kennis en ervaring gedeeld en samen met aanbieders worden prestaties beoordeeld en verbeterd en risico’s gemonitord. AddVue maakt verantwoording over de doelmatigheid van publieke bestedingen mogelijk.

AddVue is zeer kosteneffectief, gebruiksvriendelijk en direct inzetbaar. U beschikt over een uitgebreide set modules en features. Van het beheren van eenvoudige contracten tot en met het managen van complexe uitbestedingen; alle gewenste volwassenheidsniveaus kunnen met AddVue worden gerealiseerd.

AddVue biedt structuur en overzicht in de complexe wereld van de contractmanager. Informatie is met enkele muisklikken beschikbaar en raakt nooit meer zoek. Er is een ‘single source of truth’. Gegevens worden gedeeld en geanalyseerd, waardoor betere managementbeslissingen worden genomen. Alles gericht op het professionaliseren van contract- en leveranciersmanagement en het optimaliseren van de publieke taak van de gemeente.

 Wat levert AddVue op?

Met AddVue is een gemeente in staat om contract- en leveranciersmanagement krachtig te professionaliseren en prestaties te optimaliseren. De resultaten van AddVue zijn als volgt samen te vatten:

 • Contractadministratie op orde;
 • Registratie en monitoring van contracttaken, verbeteracties en risicomaatregelen;
 • Snel toegang tot documenten;
 • In control zijn over prestaties en risico’s;
 • Met dashboarding en benchmarking sturen op verbeteringen;
 • Online vergaderen voor effectieve afstemming;
 • Automatische opbouw past performance;
 • Coördinatie inspanningen gereduceerd;
 • Audit trail op orde.

De productportfolio van AddVue

AddVue beschikt over krachtige modules en features. Van het beheren van contracten tot en met risico-management en benchmarking, u kiest zelf welke instrumenten u per zorgaanbieder en per contract toepast.
De productportfolio van AddVue ziet er als volgt uit.

                                     Afbeelding: Productportfolio AddVue

Relatie- en Samenwerkingsmanagement
Creëer een eigen netwerk van aanbieders en contracten. Laat interne en desgewenst ook externe gebruikers toe tot dit netwerk en deel informatie voor meer inzicht en betere prestaties.

Contractbeheer
Maak uw eigen contracttemplates en registreer contracten. AddVue genereert automatisch e-mail alerts voor tijdige beëindiging/verlenging.

Acties en documenten
Gebruikers leggen taken vast in de veilige context van AddVue. Documenten worden ge-upload en met andere gebruikers gedeeld.

Vergaderen
Besprekingen worden in AddVue vastgelegd. Zoeken behoort tot het verleden; in één overzicht heeft u inzicht in alle vergaderingen en genomen besluiten.

Prestatiemanagement
Prestatieafspraken worden in AddVue vastgelegd. Resultaten worden gerapporteerd en beoordeeld. Niet presteren leidt tot verbetermaatregelen.

Risicomanagement
Het van de markt betrekken van diensten kan er toe leiden dat maatschappelijke risico’s in handen van aanbieders worden gelegd.  Met de risicomanagement module van AddVue zijn uw risico’s onder controle.

Dashboarding
AddVue beschikt over uitgebreide dashboardfunctionaliteit. Gebruikers krijgen inzicht in de kwaliteit van de samenwerking en het risicoprofiel van een contract.

Benchmarking
De AddVue Benchmark vergelijkt de prestaties van vergelijkbare aanbieders.

Enterprise integratie en data analyse
Informatie uit de bronsystemen van gemeenten en/of van aanbieders wordt veilig gepubliceerd en verrijkt in het netwerk van AddVue. Analyse leidt tot betere managementbeslissingen.

Overige functionaliteiten

 • Persoonlijke landingspagina Mijn AddVue;
 • Uitgebreide set overzichten en rapportages;
 • Berichtenpagina en persoonlijke notities;
 • Enquêtes en vragenlijsten;
 • Registreren van contactpersonen;
 • Gepersonaliseerde attendering via mail;
 • Omvangrijke releaseagenda;
 • e.v.a.

Tot slot

Grote partijen in het sociaal domein maken al gebruik van AddVue. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de het creëren van waarde met AddVue.

Deel dit artikel
×

Hallo!

Klik op mij om te chatten via Whatsapp of stuur een mailtje naar vincent.brouwer@addvue.com.

× Kunnen wij u ergens mee helpen?