Contractmanagement; kwaliteit zit aan de voorkant

Succesvol contractmanagement vereist een zorgvuldige voorbereiding voordat een contract geïmplementeerd kan worden. Met een goede voorbereiding wordt immers de basis gelegd voor succesvolle contractuitvoering. In deze bijdrage zal ik aan de hand van twee onderwerpen de rol van contractmanagers in de voorbereidingsfase bespreken: de contractering de contractgovernance   Contractering Voordat een contract wordt getekend en […]

Contractmanagement is een dynamisch vakgebied (en wordt steeds complexer)

Contactmanagement is in een relatief nieuw vakgebied en sterk in ontwikkeling. Waar nog niet zo lang geleden vooral gestuurd werd op contractregistratie en het tijdig opzeggen of verlengen van contracten, omvat het werk van de moderne contractmanager veel meer. Steeds meer wordt met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve instrumenten, zoals KPI’s en risico’s, beoordeeld of […]

Contractmanagement in tijden van corona

In het najaar van 2020 heeft consultancybureau #SupplyValue onderzoek gedaan naar de inkooptrends in 2021 (download via: https://supplyvalue.nl/kennis-methoden/publicaties/). Als onderdeel van het onderzoek is ook is gevraagd om aan te geven welke thema’s binnen de inkoopfunctie als gevolg van de coronacrisis een andere invulling zullen krijgen. De ca. 400 respondenten van het onderzoek kwamen tot de […]

Toolselectie voor contractbeheer en contractmanagement

Tijdens het online NEVI Contractmanagement Congres van 7-9 oktober jl. verzorgde André Demper, contractmanager bij Drechtsteden en eigenaar van  Regiecoach, een presentatie over de wijze waarop Servicecentrum Drechtsteden het selectieproces voor Contractmanagement software heeft doorlopen en welke keuzes daarbij zijn gemaakt. Servicecentrum Drechtsteden is expert in gemeentelijke bedrijfsvoering en ondersteunt haar klanten bij het behalen van […]

Bezoek ons op de Nationale Contractmanagement Conferentie

Op 11 februari vindt in Houten de Nationale Contractmanagement Conferentie plaats. AddVue is aanwezig met een stand en verzorgt een partnerpresentatie over de grote uitdagingen die ons vakgebied staan te wachten. Vergaande digitalisering, artificial intelligence en toegenomen regel- en verantwoordingsdruk vragen om een andere invulling van de contractmanagement functie. Opdrachtgevers en opdrachtnemers staan niet tegenover […]

Regie voeren in het sociaal domein is minder moeilijk dan het lijkt

Voor gemeenten zijn het aantal contracten en de complexiteit ervan als gevolg van decentralisaties in het sociaal domein sterk toegenomen. Dit stelt hoge eisen aan het vakgebied van de contractmanager. Maar contractmanagement omvat veel meer dan het beheren van contracten en het vastleggen van documenten en afspraken. En hoe complexer en omvangrijker het contract, des […]

Een nieuwe kijk op Contract- en Leveranciersmanagement

AddVue is het innovatieve samenwerkingsplatform voor B2B samenwerking en is het resultaat van onze jarenlange ervaring op het gebied van contractmanagement, leveranciersmanagement en regievoering. Ons motto luidt: ‘Contracten werken niet, mensen werken’. Met AddVue verbinden wij professionals in de keten. Hierdoor ontstaat een uniek platform waarin mensen, techniek en informatie samenkomen en waarin gezamenlijk wordt […]

Post is belangrijke oorzaak van datalekken

De Autoriteit persoonsgegevens publiceert ieder kwartaal een overzicht van de bij de autoriteit gemelde datalekken. Via deze Link  treft u meer informatie aan. Uit de publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat 9% van de datalekken wordt veroorzaakt door onjuist bezorgde of geopend geretourneerde post.  Over mailgebruik worden geen cijfers gepubliceerd, meer verwacht mag worden dat dit percentage nog hoger zal  liggen. Het  ontstaan van […]

Waarom contracten niet werken (en mensen wel)

Organisaties besteden diensten uit. Uitbestedingsratio’s van 70 % en meer zijn al heel gewoon in het bedrijfsleven en bij de overheid. En steeds vaker worden ook voor het primaire proces externe partijen ingeschakeld. Hierdoor neemt de afhankelijkheid ten opzichte van deze partijen verder toe. Er zijn diverse reden aan te voeren om uit te besteden. […]

Blockchain en Smart Contracts, wat houdt de contractmanager over?

Nieuwe technologieën komen op ons af met een snelheid die wij nog niet eerder hebben gezien. Het wordt voor het bedrijfsleven en de overheid daarom ook steeds lastiger om te bepalen wat relevant is voor hun organisatie en wat niet. Het wel of niet toepassen van deze nieuwe technieken zal voor een groot deel gaan […]

×

Hallo!

Klik op mij om te chatten via Whatsapp of stuur een mailtje naar vincent.brouwer@addvue.com.

× Kunnen wij u ergens mee helpen?